събота, 25 май 2013 г.

първите светулки това лято
бяха предвестие
за угасване