петък, 10 май 2013 г.

"От гледна точка на мозъчната дейност, най-важни са човешките длани, след тях стъпалата, а след тях устата"
/копирано от някакъв учебник/

Няма коментари: