четвъртък, 4 април 2013 г.

преди 3 години Меди каза, че според нея картината трябва да се започне и завърши в един и същи ден
защото на следващия
човек е съвсем друг човек

Няма коментари: