четвъртък, 4 април 2013 г.

лека нощ и до българия му написах
и извадих вретеното само че
от толкова много убодвания
то вече е обло вече
не можеш да заспиш

дори през нощта

какво остава

за

100

години

Няма коментари: