вторник, 15 януари 2013 г.


"Според мен общуването е да мога да говоря за ей такива неща - тя подхвърли в ръка няколко кестена, които бяха паднали от дървото в предния двор. - Или пък да приказваме за това колко странен е светът. Приятно е да бъдеш сред хора. Но не мисля, че общуване значи да събереш няколко души и след това да не им позволиш да кажат нито дума."
(Р. Бредбъри)

"A language is not the words only,
it is the stories
that are told in it,
the stories that are never told"
(M. Atwood)

Няма коментари: