четвъртък, 4 април 2013 г.

като брауново движение са
казва
разговорите ни
днес си говорим 10
утре 1
после сигурно 5
и пак 4
и т.н.
не важи това според мен
не важи

защото
помежду ни няма физика
има разни други
училищни предмети
знаеш
химия музика
литература

 
най-вече
география има
помежду ни

Няма коментари: