събота, 4 април 2009 г.

цветът на 2272 листчета от детелини
е много много по-различен
от цвета на 2271 листчета от детелини
аз съм стихотворение
с някакъв смисъл
нито по-малко
нито повече
точно толкова смисъл
колкото носи
аз съм стихотворение
и понякога се страхувам
да не пишеш за мен
за да не промениш
колко точно
нито по-малко
нито повече
някакъв смисъл
има
в
аз съм стихотворение..
гларусите умират
още на половината на разстоянието
помежду ни
успяват да споделят
само смъртта си