събота, 14 декември 2013 г.

гмуркам ли 
се
или
се 
давя

вторник, 3 декември 2013 г.

понеделник, 2 декември 2013 г.

като акварелни тонове
в небесната гама
(се) преливат душичките ни
и се сливат
в облаче-
отдавна
отделено от земното
остават ни
още няколко атмосферни пласта
и достигаме целта