петък, 10 януари 2014 г.

портокалът като артефакт на пристигането
стои въпреки правото си да се прекатури

очаквам плодовете
от следващото

Няма коментари: