понеделник, 18 януари 2010 г.

сума пясъчни часовници
умират годишно от обезводняване
книжни корабчета
не намират брегове и се разпадат до писмо

чакано и неполучено

Няма коментари: