понеделник, 7 януари 2013 г.

"Извиняваше се за всичко, за което се усещаше виновна, а то беше наистина всичко. Беше сърдечната й недостатъчност, така неподходящо назованата болест, така несъответна на сърцето й,  д о с т а т ъ ч н о  да побере всичкото безпокойство на света..."
(Керана Ангелова)

Няма коментари: