понеделник, 24 декември 2012 г.


Мисля, че ковалентна полярна връзка между различни атоми описва много точно нещата:

„Особености на тази връзка са нейната насоченост в пространството и наситеният й характер.
...
Здравината на ковалентните химични връзки се определя от енергията, която се отделя при образуването им. Връзката е по-здрава и по-трудно се разкъсва, ако при образуването и се отделя по-голямо количество енергия. Има прости и сложни ковалентни връзки. Прости, ако между двата атома е образувана само една обща електронна двойка. Сложна е, когато имаме две или повече общи електронни двойки.”

Няма коментари: