неделя, 17 февруари 2013 г.

РАЗСТОЯНИЕ
на Румяна

Тя е 
в единия край на времето
той е в другия
Пространството засега е общо
но какво значи
такива неща да са им общи

Само помахват с кърпичка
като с ранено крило
всеки от своята страна на времената
през пространството
което е
цяла една любов разстояние


/Керана Ангелова/