петък, 14 май 2010 г.

един ден
когато започнеш да правиш автопортрет
и нарисуваш мен
ще разбера всичко