понеделник, 13 октомври 2008 г.

В момента,
в който пиша това,
със сигурност
някое момиче
е тъжно
и пише кратко
стихотворение.