четвъртък, 25 септември 2008 г.

Художниците и писателите са хора, които са избрали свободното време за професия.

Няма коментари: