четвъртък, 6 март 2008 г.

И толкоз

"Аз вярвам, че човекът е създаден, и толкоз, да обича и да мечтае, и толкоз."
Таралежков

Той е нисък,
къдрав
и пише странни стихове.
Вечеря броколи.
И пише стихове.
И толкоз.
Стиховете са във някоя тетрадка,
броколите са в хладилника...
Стиховете са във някоя тетрадка,
броколите са в хладилника...
Стиховете са във някоя тетрадка,
броколите са в хладилника...
Стиховете са във някоя тетрадка,
броколите са в хладилника...
Стиховете са в хладилника,
броколите в някоя тетрадка...
Той беше нисък,
къдрав
и побъркан
и пишеше странни стихове.
И толкоз.
Fecit
6.3.2008

Няма коментари: